Самотоевка в сети Internet

- План

П Л А Н
оновлення села Самотоївка.


Сильні сторони:
Сприятливі кліматично – природні умови;
Розташування поряд з містом – обласним центром;
Сприятливе екологічне становище.

Слабкі сторони:
Необхідність капітального ремонту та реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури;
Відсутність фінансування на підтримку і розвиток інфраструктури;
Відсутність централізованого каналізування на 99% території села;
Невирішеність проблеми збору та утілізації ТВП;
Необхідність капітального ремонту та реконструкції 90% водогону;
Низька активність населення;
Повна відсутність розвитку об’єктів для відвідувань туристами.

Шанси:
Залучення інвестицій;
Розвиток сільського туризму та туристичної привабливості села;
Розвиток підприємництва з альтернативними видами діяльності;
Розширення сільськогосподарського виробництва та створення нових робочих місць;
Активна підтримка міжнародних донорів.
   
Загрози:
Політична нестабільність в Україні;
Нестабільне фінансування, невиконання доходної частини бюджету;
Збільшення безробіття.

Ресорне забезпечення програми.  
Основними джерелами фінансування програми є кошти обласного, районного і місцевого бюджетів, власні кошти суб'єктів господарювання, кошти міжнародних грантодавців, кредитні ресурси банків і інші джерела запозичення.

НАПРЯМ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК.

Пріоритет 1.Розвиток агропромислового комплексу.

Захід 1. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень для утримання ВРХ. 
Захід 2. Будівництво комплексу по виробництву яловичини.
Захід 3. Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Захід 4. Розробка календаря проведення виставкових заходів в області з метою демонстрації інвестиційних можливостей та сприяння реалізації важливих інвестиційних проектів.

Пріоритет 2.Розвиток транспорту та зв’язку.
Основним завданням у розвитку сільського телефонного зв'язку є забезпечення доступності і якісного надання послуг електрозв'язку. При широкому розповсюдження мобільного зв'язку необхідність у 100% телефонізації відпала. У зв'язку з великим попитом на послуги інтернет, є необхідність у проведенні опто-волокнистої лінії довжиною близько 500 м до приміщення АТС та реконструкцією всієї системи дротового зв'язку. 
Метою розвитку транспортного обслуговування сільської місцевості є задоволення потреб населення в послугах транспорту, що теж сприяє відродженню сіла. Зараз транспортне обслуговування в повному обсязі забезпечується приватними перевізниками.

Пріоритет 3. Енергозабезпечення та енергозбереження.

Однією з умов стійкого розвитку є надійне і безперебійне забезпечення промислових і комунально-побутових підприємств і населення паливом. Головна мета - забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів, підвищення ефективності споживання енергоресурсів, розширення застосування нових видів енергозберігаючого обладнання та технологій.
Захід 1. Побудувати індивідуальні топкові для дитячого садочка, Будинку культури та бібліотеки, встановити енергозберігаючі опалювальні котли

Пріоритет 4. Інвестиційна діяльність.

Основним завданням є поліпшення інвестиційного іміджу села та розширення можливостей залучення іноземного капіталу в його економіку
Захід 1. Розробка інвестиційних проектів та пропозицій для потенційних інвесторів.
Захід 2. Формування переліку об’єктів, вільних земельних ділянок та виробничих приміщень для реалізації інвестиційних проектів привабливих для потенційних інвесторів.
Захід 3. Розробка та виготовлення презентаційного матеріалу (дисків, буклетів) про інвестиційну привабливість с. Самотоївка.
Захід 4. Розміщення на сайті (райради, приватному, Фонду) та засобах масової інформації матеріалів щодо інвестиційної привабливості с. Самотоївка та пропозицій з реалізації інвестиційних проектів.

Пріоритет 5. Ефективне використання природних ресурсів та охорона навколишнього природного середовища.
Пріоритетна увага до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку України, її регіонів та кожного населеного пункту. Для забезпечення основних умов здорової життєдіяльності населення необхідно: ефективно використовувати наявні природні ресурси; проводити постійну роботу з їхнього збереження; розробляти і реалізовувати заходи, спрямовані на постійне поліпшення якості навколишнього природного середовища.
Захід 1. Створення сприятливих умов для розміщення еко-поселення.
Захід 2. Проведення з жителями села роз’яснювальної роботи щодо охорони навколишнього середовища.
Захід 3. Нову забудову здійснювати з урахуванням екологічної ємності території, дотриманням вимог охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів з метою забезпечення екологічної безпеки.
Захід 4. Недопущення стихійних звалищ для складування та захоронення відходів, створення екологічних умов для відпочинку населення, відновлення лісів, лісопарків, парків, скверів та інших об’єктів зеленої зони, а також додаткова посадка дерев.Розробка програми та організація екологічної освіти в дошкільних дитячих закладах, учнів шкіл, а також екологічного виховання громади. 

Пріоритет 6. Житлово-комунальне господарство.
Метою розвитку житлової сфери є поліпшення умов проживання і скорочення розриву в житлових умовах міських і сільських жителів шляхом створення упорядкованого житлового фонду, розвитку інженерної інфраструктури систем життєзабезпечення населення і сільськогосподарського виробництва, забезпечення комунального обслуговування населення. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: подальший пріоритетний розвиток і державна підтримка житлового будівництва на селі в комплексі з розвитком селянських господарств; всемірне залучення в розвиток житлової сфери на селі засобів позабюджетних джерел, розвиток форм кредитування на будівництво (придбання) житла. 
Вирішення поставлених завдань з розвитку житлової сфери передбачається за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій, використання місцевих видів паливно-енергетичних ресурсів і нетрадиційних джерел енергії. Для сільських жителів є ряд додаткових чинників і умов, що забезпечують їх комфортне проживання і розвиток домашніх господарств. Тому проблему розвитку житлового будівництва на селі і підвищення рівня благоустрою житлового фонду передбачено вирішувати в комплексі з розвитком селянських господарств і організацією селянських дворів садибного типу.
Заходи:
1. Розвиток мереж централізованого водопостачання та водовідведення.
2. Встановлення лічильників холодної води.
3. Ліквідація несанкціонованих звалищ та облаштування місця збору ТВП. Облаштування полігонів для складання твердих побутових відходів, відповідно до санітарних норм.
4. Забезпечення села урнами та контейнерами для збору та сортування побутових відходів.
5. Створення декоративних газонів, клумб та МАФ.
6. Започаткування та проведення конкурсів на самий кращий будинок, оформлення присадибної ділянки, утримання прибудинкової території з щорічним підведенням підсумків.
7. Створення дитячих майданчиків.
8. Проведення капітального ремонту Будинку культури.

Пріоритет 7. Розвиток підприємництва.
Головна мета - забезпечення стабільних сприятливих умов для створення і функціонування малого бізнесу, зміцнення економіко-правової основи його розвитку, інфраструктури та ресурсної бази, реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність задля підвищення рівня і якості життя, подолання безробіття.
Заходи:
1. Проведення навчання безробітних за програмами КУ «СОФПП», що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи.
2. Розробка інвестиційного проекту по створенню виставкового торгівельно-розважального комплексу для пошуку потенційних інвесторів.
3. Сприяння розвитку підприємництва у сфері побутового обслуговування, впровадження нових організаційних форм і методів обслуговування населення.

Пріоритет 8. Розвиток зовнішньої торгівлі та транскордонного співробітництва.
Активізація діяльності в міжнародному економічному просторі сприятиме збільшенню потенційних можливостей суб'єктів підприємництва, підвищенню конкурентоспроможності місцевих товаровиробників, прискоренню просування їх продукції на зовнішні ринки, закріпленню позитивних структурних змін в економіці села.
Захід 1. Визначення напрямків співпраці та можливостей залучення фінансових ресурсів сусідньої Бєлгородської області Росії.

НАПРЯМ 2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА.

Пріоритет 1. Забезпечення зайнятості сільського населення та підвищення рівня доходів населення.
З метою забезпечення зайнятості сільського населення передбачається підвищення ефективності використання наявного кадрового потенціалу на селі і підготовки кадрів на перспективу відповідно до потреб агропромислового виробництва і необхідності розвитку соціальної сфери. Передбачається реалізація комплексу заходів, направлених на пом'якшення ситуації на ринку праці і вживання активних заходів протидії безробіттю.
Захід 1. Створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності за рахунок інвестицій.

Пріоритет 2. Соціальний захист населення.
Соціальний захист літніх людей, ветеранів є одним з пріоритетних напрямів соціальної політики нашої держави і передбачає здійснення заходів, направлених на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. Мета даної Програми – здійснення комплексу соціально-економічних заходів щодо посилення соціальної захищеності громадян старшого покоління, підвищення якості життя літніх людей, що проживають в сільській місцевості. Програма передбачає вирішення наступних завдань: сприяння повнішому забезпеченню конституційних гарантій громадян літнього віку, задоволенню їх потреб; створення умов, сприяючих підтримці активного життя пенсіонерів і ветеранів; сприяння підвищенню рівня соціальної адаптації літніх людей, зміцнення соціального зв'язку у поєднанні з розширенням їх соціально-культурних контактів; створення оптимальної мережі установ соціального обслуговування, що забезпечують надання соціальних послуг літнім людям, вдосконалення діяльності установ і служб. Реалізація Програми дозволить за рахунок забезпечення системного підходу до вирішення проблем, що стоять, підсилити захист прав і законних інтересів літніх людей, ветеранів, поліпшити їх положення і зміцнення соціальних зв'язків.
Заходи:
1. Створення банку даних різних категорій громадян, що потребують соціальної допомоги.  
2. Створення територіального центру соціального обслуговування населення, для надання всебічної допомоги населенню (психологічні, юридичні, побутові і інші послуги, отримання гуманітарної допомоги).

Пріоритет 3. Охорона здоров’я населення.
Головною метою розвитку охорони здоров'я є поліпшення стану здоров'я сільського населення, досягнення відповідності об'ємів і якості медичної допомоги сільським жителям їх потребам у всіх видах медичних послуг з дотриманням принципу відповідності та доступності. Досягненню поставленої мети сприятиме вирішення наступних завдань: створення умов для дотримання конституційної гарантії по наданню якісної медичної допомоги; збереження і розвиток потенціалу системи сільської охорони здоров'я; забезпечення його ефективного функціонування і використання; забезпечення рівня надання медичної допомоги жителям міста і села; зміцнення матеріально-технічної бази установ охорони здоров'я. Для реалізації цих завдань необхідно: удосконалювати організацію медичної допомоги на селі з перетворенням її інфраструктури в збалансовану мережу професійних установ з метою збільшення заходів медичної профілактики; удосконалювати консультативну, діагностичну і лікувальну допомогу - забезпечити єдність нормативного забезпечення потреб жителів села у всіх видах медичної допомоги виходячи з мінімальних соціальних стандартів; оснащення необхідним устаткуванням амбулаторій загальної практики. Особливу увагу слід приділити зміцненню і розвитку матеріальн -технічної бази установ охорони здоров'я. Для цього необхідно: провести реструктуризацію установ охорони здоров'я з врахуванням потреб населення; забезпечити амбулаторію загальної практики холодною і гарячою водою, централізованим опалюванням; стимулювати залучення засобів різних суб'єктів господарювання приватних і комерційних структур для розвитку матеріально-технічної бази установ охорони здоров'я.
Заходи:
1. Підвищення рівня забезпечення обладнанням, лікарськими засобами.
2. Створення умов для залучення фахівців (надання консультацій).
3. Розробка інвестиційного проекту по створенню кабінету альтернативних послуг (масаж, інфрачервона сауна, солярій).

Пріоритет 4. Підтримка дітей та молоді, гендерна політика.

Головна мета - створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, молоді, сім'ї, підвищення рівня якості та доступності соціальних послуг дітям, сім'ям, молоді села. Завданнями у сфері підтримки дітей та молоді, гендерної політики є: встановлення для молоді гарантій та необхідної соціальної підтримки у сфері праці та зайнятості, сприяння їх підприємницької діяльності; забезпечення розвитку соціальної сфери для молоді, пропаганда здорового способу життя; сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення й самореалізації її особистості, формування морально-правової культури; поліпшення становища та посилення соціального захисту жінок і чоловіків, утвердження гендерної рівності; відродження національних родинних традицій, підвищення авторитету української сім'ї, підтримка багатодітних і неповних сімей. Запобігання насильства в сім'ї, соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Заходи:
1. Організація таборів наметового типу для дітей та молоді.
2. Організація просвітницької роботи спільно з управлінням у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації по запобіганню насильства в сім’ях села.
3. Облаштування біля ставу пляжу згідно європейських стандартів  
4. Створення на території села бази відпочинку для молоді.
5. Організація діяльності молодіжних трудових загонів.
6. Спільно з управлінням у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації проведення заходів щодо пропаганди здорового способу життя, профілактики наркоманії, ВІЛ-інфікування та СНІДу.
7. Підтримка молодіжних громадських організацій, розвитку молодіжного та дитячого руху.
8. Встановлення взаємодії з жіночими громадськими організаціями м. Суми та всеукраїнськими.
9. Вчасне виявлення, обстеження та взяття під соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

Пріоритет 5. Сучасна якісна освіта.
У визначенні завдань розвитку сучасної освіти і його реформування пріоритетне місце займають питання забезпечення його якості. У сучасному розумінні якість освіти - це не лише відповідність знань учнів державним стандартам, але і успішне функціонування самого учбового закладу, а також діяльність кожного педагога і адміністратора у напрямі забезпечення якості освітніх послуг.
Заходи:
1. Організація комп’ютерного класу з доступом до мережі Інтернет шляхом отримання грантів міжнародних благодійних фондів.
2. Проведення профорієнтаційної роботи з молоддю, випускниками загальноосвітніх шкіл на створення бізнесу або продовження занять батьків, з урахуванням реальних можливостей працевлаштування.
3. Переведення на альтернативні види палива котельні загальноосвітньої школи.
4. Створення умов для самозабезпечення шкіл та дитячого садку продуктами харчування, створення теплиць та підсобного господарства.
5. Провести роботу по оснащенню шкіл комплектами сучасного спортивного інвентарю і устаткування, тренажерами, а також туристичним спорядженням.
6. З метою найбільш ефективного розкриття індивідуальних творчих здібностей старшокласників організувати розвиток профільного навчання.
7. Організувати і відкрити агрокласс з метою профорієнтації старшокласників на с/х професії.

Пріоритет 6. Фізична культура та спорт.
Головною метою розвитку фізкультури і спорту на селі є впровадження здорового способу життя шляхом активізації фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, скорочення розриву між містом і селом по рівню забезпеченості фізкультурно-оздоровчими об'єктами.  
Завданнями у сфері розвитку фізичної культури, спорту і туризму є: розвиток матеріально-технічної бази фізкультури і спорту в сільській місцевості; створення умов для фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять дітей, молоді, жителів середнього і старшого віку; підвищення ефективності функціонування системи фізичного виховання населення. 
Для розвитку фізичної культури і спорту передбачається: розробка і реалізація концепції розвитку фізичної культури і спорту; оснащення шкіл і спортивних споруд комплектами сучасного навчально-спортивного устаткування і інвентарю;  
організація в роботи спортивних гуртків і позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи, створення сільських фізкультурних суспільств, клубів, об'єднуючих селян, підлітків, дітей; введення посад інструкторів-методистів по фізкультурно-оздоровчій, спортивно-масовій роботі при школах для проведення спортивної роботи з різними категоріями сільського населення.
Захід 1. Пошук генеральних спонсорів на постійній основі для оснащення матеріальної бази футбольної команди.
Захід 2. Створення секцій спортивного дозвілля для різних вікових категорій, оснащення спортивних секцій комплектами спортивного інвентарю і устаткування об'єктів фізкультурно-спортивного призначення.

Пріоритет 7. Розвиток культури і туризму.
Стратегічна мета розвитку культури - національно-культурне відродження села, підтримка суспільної ініціативи у сфері духовного життя сільських жителів. Основними завданнями є: збереження і якісне вдосконалення мережі установ культури; підвищення доступності культурних цінностей і інформаційних ресурсів; забезпечення різноманітності культурних послуг для різних груп сільського населення. Для реалізації вказаних завдань передбачається: проведення інвентаризації і паспортизації, реструктуризації мережі сільських установ культури; створення багатофункціональних культурних комплексів на селі - центрів культури і дозвілля, клубів-бібліотек, Будинків соціальних послуг; відродження і розвиток на селі традиційних форм самодіяльної художньої творчості, народних промислів, ремесел, залучення сільської молоді до традиційної народної культури; збереження і збагачення історико-культурної спадщини, національних, місцевих звичаїв,обрядів і фольклору; забезпечення централізованого виділення засобів на придбання літератури, музичних інструментів, комп'ютеризації бібліотек.
Заходи:
1. Проведення просвітницької роботи по наданню послуг в сфері сільського зеленого туризму. 
2. Створення осередку Спілки СЗТ. 
3. Створення Приватних осель з послугами СЗТ шляхом отримання грантів міжнародних благодійних фондів.
4. Створити розгалужену сітку закладів дозвілля: інтернет-кафе, клуби по
інтересам, дискотека, сокобар.
5. Організація роботи нових секцій, після вивчення попиту серед різних вікових груп.
6. Організувати роботу школи-мистецтв.
7. Створити належні умови в Будинку культури, який повинен бути привабливим, добре оснащенним та відповідати вимогам для зустрічей всіх категорій населення.
8. Облаштування традиційних місць зустрічі людей в центрі села.
9. Придбання обладнання для проведення дискотек та вечорів відпочинку.
10. Розробка туристичного маршруту з проведенням рекламного туру для представників засобів масової інформації області.

Сьогодні сайт відвідало - 7 посетителей
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=